Het werk van Claasen is esthetisch,
maar niet bewust op "het mooie" gericht.

Manuel Claasen